subota, 8. studenoga 2008.

Metodički model interpretacije bajke Ružno pače Hansa Christiana
Andersena


Prema nastavnom planu i programu od I. do IV. razreda osnovne škole bajke Hansa Christiana Andersena obrađuju se u drugom razredu. Učenicima su
bajke propisana i obvezna lektira. Oni odabiru koje bajke žele pročitati iz
zbirke bajki, ili ih učitelj / učiteljica upucuje na nekoliko poznatijih bajki.
Odlučit ćemo se za interpretaciju bajke Ružno pače u drugom razredu
osnovne škole.
Koristimo interpretativno–analitički metodički sustav, te sljedeće etape rada:
doživljajno-spoznajna motivacija, najava ili interpretativno čitanje, emotivnointelektualna stanka, objava doživljaja, interpretacija
književnoumjetničkog teksta, uopćavanje i izvođenje zaključka, stvaralački oblici i zadaci. U radu primjenjujemo metodu razgovora, metodu čitanja, metodu pisanja, metodu usmenog izlaganja, metodu rada na tekstu i metodu crtanja.
Pokušat ćemo dobiti odgovor na pitanje koliko učenici poznaju likove, jesu li sposobni podijeliti ih na glavne isporedne, mogu li već u drugom razredu osnovne škole osim izgleda i osobina lika prepoznati i neke odnose među likovima, iako su zadaci togatipa predviđeni za treći i četvrti razred osnovne škole. Večina učenika bajku poznaje, pričana im je, potom su je i sami čitali.

Tijek nastavnoga sata

Doživljajno-spoznajna motivacija
Potičemo učenika na razgovor o bajkama koje znaju. Koju bajku najradije
čitaš? Tko je glavni lik te bajke? Koji ti se lik najviše sviđa i zašto? Zatim
čitamo, iz udžbenika, početke nekoliko Andersenovih bajki. Otkrivamo da su
to bajke pisca koji je napisao mnoštvo bajki i kako mnogi smatraju da su to
najljepše bajke. Učenici nakon svakog pročitanog početka pogađaju koja je
to bajka.
Jednom davno živjela je žena koja je silno željela imati djetešce, ali želja joj
se nije ispunila… Posred cvijeta, na tučku, sjedila je sićušna djevojčica, mila
i draga…
(Palčica)
Stavljamo aplikaciju Palčice na cvijetu.
Daleko na pučini oceana… Na najdubljem mjestu u tom dijelu nalazi se
dvorac morskog kralja. (Mala sirena)
Stavljamo aplikaciju Male sirene.
Bio je sumrak posljednjega dana stare godine i bilo je strašno hladno, a
padao je gusti snijeg. Na toj hladnoći kroz tamu ulicama je tumarala
siromašna djevojčica, gologlava i bosonoga.
(Djevojčica sa žigicama)
Stavljam aplikaciju Djevojcice sa žigicama na ploču.
Jednom davno živio je princ koji se želio oženiti pravom princezom… Jedne
večeri nastala je velika, strašna oluja…
(Kraljevna na zrnu graška)
Stavljamo aplikaciju Kraljevne na zrnu graška na ploču.
Bilo je predivno, ljetno vrijeme na selu… U gustom grmlju je sjedila patka na
jajima…
(Ružno pače)
Stavljamo aplikaciju Ružnog pačeta na ploču.
Najava teme
Najavljujemo da ćemo pročitati bajku Ružno pače.
Interpretativno čitanje
Izražajno čitamo bajku.
Emocionalna stanka
Objava doživljaja
Učenici izražavaju svoje dojmove o pročitanoj bajci.
Interpretacija književnoumjetničkog teksta
Kako se zove ova bajka?
(Ružno pače.)
Prisjetimo se tko je pisac.
(Hans Christian Andersen.)
Tko je glavni lik bajke?
(Ružno pače koje postaje labud.)
Tko su sporedni likovi?
(Sporedni su likovi: ostali pačići, mama patka, stara patka, baba s kokoši i
mačkom…)
Tko je pačetu od likova mama, a tko braća i kakvi su oni prema njemu?
(Pačići su mu braća, a mama je patka. Nisu ga prihvatili zbog izgleda, rugali su mu
se i bili bezobrazni. Majka ga je u početku branila, ali poslije se ni ona nije prema
njemu ponašala lijepo.)
Što se dogodilo pačetu kad se izlegao?
(Kada se izlegao bio je ružan i nisu ga prihvatili.)
Jesu li ga braća voljela?
(Nisu ga voljeli.)
Koje su osobine pačića?
(Pačić je skroman, dobar, strpljiv, pošten, ponizan…)
Kako je on izgledao?
(Izgledao je drugačije od ostale braće. Bio je strašno velik, ružan, crnosive boje, ali
je odlično plivao.)
Što je on učinio?
(Kada je vidio da ga ne prihvaćaju i da mu se rugaju, otišao je od njih u svijet.)
Kada je ružno pače shvatilo da nije patak?
(Kada je krenuo letjeti prema labudovima i pogledao prema vodi te vidio svoj odraz
u njoj.)
U što je izrastao?
(Izrastao je u prekrasnog labuda.)
Kako je tada izgledao?
(Bio je mlad, lijep, bijele boje, imao je tanki vrat, i svi su govorili da je najljepši
labud.)
Je li labud našao pravu svoju obitelj?
(Jest, našao je.)
Je li važno koliko smo lijepi? Zašto?
(Nije važno, ali mnogim ljudima je važno i prosuđuju ostale prema izgledu.)
Što najbolje govori o nama, izgled ili ponašanje?
(Naše ponašanje najbolje govori o nama.)
Objasnimo.
Uopčavanje i izvođenje zaključka
Određujemo pouku ove priče. Pouka je Nije važno kakvog si izgleda već kakvog si
srca.
Ponavljamo što je tema, tko je glavni lik, a tko sporedni likovi i njihove osobine.
Zatim zapisujemo na ploču i u bilježnice.
Stvaralački rad
Učenici su podijeljeni u pet skupina i svaka ima svoj zadatak. Prva mora nacrtati
ružno pače, druga ostale pačiće, mamu patku, staru patku, labuda. Nakon što
nacrtaju izlažemo radove i svaka skupina izriče osobine lika kojeg je crtao.
Plan ploče

LIKOVI:
Glavni lik: ružno pače - crnosive boje, ružan, veći od ostalih, ponizan, strpljiv, a
kao labud - lijep, mlad, ima dugi tanki vrat, skroman
Sporedni likovi: ostali pačići, mama patka, stara patka, dva gusana, baba s kokoši
i mačkom, čovjek i njegova obitelj, labudovi, djeca i ljudi koji ga promatraju
Pouka: Nije važno kakvog si izgleda već kakvog si srca.


Učenički radoviLiteratura:
Delaš, Dragun: Recepcija Andersenovih bajki i metodička interpretacija bajke Ružno pače u nižim razredima osnovne škole, Život i škola br.18, 2/2007.

Nema komentara: